کلیدواژه‌ها = درخت تصمیم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مصرف آب شهری (خانگی) شهرستان بابل با استفاده از روش های داده کاوی

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 53-69

مهرداد آهنگرکانی؛ سید حسین خواسته