کلیدواژه‌ها = دمای سطح زمین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جزایر حرارتی شهری و ارتباط آن با شرایط آلودگی هوا و شاخص های NDVI و NDBI در شهر اراک

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 249-264

مهرداد هادی پور؛ حمید دارابی؛ علی اکبر داودی راد


2. تهیه نقشه گسیلندگی و دمای سطح زمین از تصاویر ابرطیفی حرارتی HyTES بااستفاده از الگوریتم های TES وARTEMISS

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 99-111

فائزه سلیمانی وسطی کلایی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی