کلیدواژه‌ها = دمای سطح زمین
تعداد مقالات: 2
1. تهیه نقشه گسیلندگی و دمای سطح زمین از تصاویر ابرطیفی حرارتی HyTES بااستفاده از الگوریتم های TES وARTEMISS

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 99-111

فائزه سلیمانی وسطی کلایی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی