کلیدواژه‌ها = GLDAS
تعداد مقالات: 2
1. معرفی و ارزیابی مدل جهانی همسان سازی داده های زمینی با داده های مشاهده ای در ایران

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 5-17

مرتضی میری؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مهدی پورهاشمی


2. بررسی روند تغییرات بارش و رواناب بااستفاده از مدل جهانی سطح زمین (GLDAS) در حوضه ی سد دوستی

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 43-56

مهسا پلرودی مقدم؛ سعید حمزه؛ مجید وظیفه دوست