کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
تعداد مقالات: 6
2. آشکارسازی پدیده گردوغبار جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص های NDDI و BTD و شبکه عصبی

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 217-234

مرضیه دیراوی پور؛ حسین محمد عسگری؛ سعید فرهادی؛ ایمان نجفی


4. بهبود دقت تعیین موقعیت در شبکه بی سیم مبتنی برکشف الگو در محیط مسقف

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 109-117

محسن احمدخانی؛ محمدرضا ملک


5. استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 5-18

منیر دارستانی فراهانی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ فرهنگ احمدی گیوی