کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 37
1. بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 129-140

مینا ارست؛ ابوالفضل رنجبر؛ خدایار عبداللهی؛ سیدحجت موسوی


5. کاربرد داده های سنجش از دوردر آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهرکرد

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 235-250

محسن شاطریان؛ سید حجت موسوی؛ زهرا مومن بیک


6. پیش بینی مناطق در خطر سرمازدگی با استفاده از مدل NEAT

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 41-52

الهه خصالی؛ محمدرضا مباشری


7. عمق یابی در سواحل با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 (بندر صلاله عمان)

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 25-35

حکمت اله محمدخانلو؛ مهدی مدیری؛ الهه خصالی؛ حمید عنایتی


8. پایش خشکسالی منطقه ای با استفاده از تصاویر لندست - منطقه مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 137-146

میلاد سلطانی؛ عادل سلطانی؛ مهین کله هوئی؛ کریم سلیمانی


11. مدل توپوگرافی متوسط دینامیکی منطقه شمال اقیانوس هند با استفاده از داده های سنجش از دور

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 75-84

مهدی نجفی علمداری؛ مسعود ترابی ازاد؛ علی حکیمی


14. ارزیابی شاخص NDSI در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی: استان اصفهان)

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 35-44

مهتاب صفری شاد؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ علیرضا ایلدرمی


15. استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 5-18

منیر دارستانی فراهانی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ فرهنگ احمدی گیوی


16. شبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر SAR

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 129-140

مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی


17. پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (2014-1976)

دوره 25، شماره 97، بهار 1395، صفحه 129-146

سید حجت موسوی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مهدی، حاصلی


18. ارزیابی استفاده از الگوریتم های فازی در افزایش دقت نقشه های کاربری اراضی استخراج شده با روش های پردازش شیءگرا

دوره 24، شماره 94، تابستان 1394، صفحه 107-117

بختیار فیضی زاده؛ مجتبی پیرنظر؛ آرش زندکریمی؛ حسن عابدی قشلاقی


19. به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر

دوره 24، شماره 93، بهار 1394، صفحه 27-40

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی کیا؛ محسن سلطان پور


21. پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 69-80

محمد فلاح ززولی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ فریبرز احمدی دهکاء


23. سنجنده لیدار و کاربردهای آن

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 72-80

عبدالله سیف؛ طیبه محمودی


24. بررسی کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زایی

دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 115-128

محمد رحیمی؛ علی اکبر دماوندی؛ وحید جعفریان


25. استفاده از هواپیماهای اکتشافی در مطالعات جغرافیایی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 59-63

محمدرضا عبدلی