کلیدواژه‌ها = تابع پایه ی شعاعی کروی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد انواع مختلف توابع پایه ی شعاعی کروی در مدلسازی محلی میدان گرانی زمین

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 61-72

محبوبه محمدیوسفی بهلولی احمدی؛ عبدالرضا صفری؛ آناهیتا شهبازی