کلیدواژه‌ها = مکان گزینی
تعداد مقالات: 2
2. مکان گزینی سد جره از نگاه آمایش سرزمین

دوره 9، شماره 36، زمستان 1379، صفحه 51-55

علیرضا تقیان