کلیدواژه‌ها = نزدیکترین همسایگی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تکنیک های مختلف طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهواره آیکونوس

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 205-215

سعید سلمانی؛ حمید ابراهیمی؛ کیوان محمد زاده؛ خلیل ولیزاده کامران


2. بهبود دقت تعیین موقعیت در شبکه بی سیم مبتنی برکشف الگو در محیط مسقف

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 109-117

محسن احمدخانی؛ محمدرضا ملک