کلیدواژه‌ها = شاخص های ناپایداری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ترمودینامیکی پدیده تگرگ در شمال غرب کشور (2009-1992)و ارائه مدل ناپایداری

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 183-198

سیدحسین میرموسوی؛ زهرا حیدری منفرد؛ شهاب شفیعی


2. واکاوی همدیدی ترمودینامیک توفان های تندری شیراز

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 27-42

مهدی مدیری؛ مهدی خزایی؛ محمد حسن ماهوتچی