کلیدواژه‌ها = منحنی تجمعی باقیمانده های نرمال شده
تعداد مقالات: 1