کلیدواژه‌ها = سنجنده تصویربرداری فراطیفی
تعداد مقالات: 1
1. اشاره - سامانه های تصویربرداری فراطیفی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 2-8

مهدی مدیری