کلیدواژه‌ها = کاربردهای تصویر فراطیفی
تعداد مقالات: 1
1. اشاره: پیدایی عوارض ناپیدا در تصاویر فراطیفی

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 2-6

مهدی مدیری