کلیدواژه‌ها = تکتونیک
بررسى پدیده تسونامى و احتمال رخداد آن در ایران

دوره 17، شماره 66، مرداد 1387، صفحه 14-18

زهرا حجازی زاده؛ محمدحسین ناصرزاده


شکل‏ گیرى مدنیت ازنا بر بستر دریاچه ‏اى کهن

دوره 15، شماره 57، اردیبهشت 1385، صفحه 26-29

مسعود معیری؛ ایراهیم محمودی