کلیدواژه‌ها = آب و هوا
تعداد مقالات: 6
3. زمینه های دگرگونی مباحث بیابان زایی

دوره 21، شماره 81، بهار 1391، صفحه 104-112

تقی طاووسی


4. روند تغییر و تحولات اقلیم ‏شناسى دیرینه تا امروز

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 86-90

مهرداد حسینی؛ ناصر ملکی؛ فرخ مطلبی فر


5. تأثیر آب و هوا در پراکندگى نواحى جمعیتى (مطالعه موردى: استان فارس)

دوره 16، شماره 61، بهار 1386، صفحه 47-49

زهرا حجازی زاده؛ سعید نگهبان


6. جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور

دوره 16، شماره 61، بهار 1386، صفحه 43-46

علی اکبر رسولی؛ مسعود مینائی؛ محمود داوودی