کلیدواژه‌ها = جهانى شدن
تعداد مقالات: 3
1. فناوری در مرز همزیستی ژئوپلیتیک و ژئو اکونومی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 88-96

محمد رئوف حیدری فر؛ حمیدرضا جلیلیان


2. جهانى شدن و تأثیر آن بر ساختار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى شهرهاى اسلامى

دوره 19، شماره 75، پاییز 1389، صفحه 22-28

احمد پور احمد؛ رحمان جهانی دولت آباد


3. جهانى شدن و تحولات شهرها

دوره 16، شماره 63، پاییز 1386، صفحه 39-46

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم جهانگیر