کلیدواژه‌ها = LST
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی با استفاده از داده های دورسنجی

دوره 27، شماره 107، آذر 1397، صفحه 41-48

ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سیدحجت موسوی؛ وحید ویسی


2. تهیه نقشه گسیلندگی و دمای سطح زمین از تصاویر ابرطیفی حرارتی HyTES بااستفاده از الگوریتم های TES وARTEMISS

دوره 27، شماره 107، آذر 1397، صفحه 99-111

فائزه سلیمانی وسطی کلایی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی