کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایى
کاربرد تکنولوژى RS و GIS در مدیریت آبیارى زمین‏ هاى کشاورزى

دوره 20، شماره 78، مرداد 1390، صفحه 26-32

احمد تقدیسی؛ صدیقه کیانی؛ فرناز ابوالحسنی؛ زهرا سلطانی


استخراج قوانین فازى از داده ‏هاى GIS با استفاده از شبکه عصبى فازى جهت تشخیص بافت‏ هاى فرسوده مناطق 5 و 11 شهر تهران

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 86-93

پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ علیرضا متکان؛ وحید بابازاده


کاربرد GIS به منظور تجزیه و تحلیل کیفیت هوا در شهر Taichungتایوان

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1387، صفحه 60-64

علی اکبر رسولی؛ مسعود مینائی