کلیدواژه‌ها = خشکسالى
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و پیش بینى خشکسالى‏ هاى هواشناسى ایستگاه سینوپتیک خوى

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 24-29

فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی؛ سعید احمدی


2. سنجش و ارزیابى چند نمونه نمایه خشکسالى در سه ایستگاه استان فارس

دوره 15، شماره 57، بهار 1385، صفحه 42-46

فرامرز خوش اخلاق؛ غلامرضا روشن