کلیدواژه‌ها = مکانیابى
تعداد مقالات: 3
1. مکان یابى نوشهرها در ایران با تأکید بر بهارستان

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 83-85

سید اسکندر صیدائی؛ حسینعلی کاظمی


2. مکان یابى محل دفن زباله‏ هاى جامد شهرى به روش تحلیل فضایى معیارهاى چندمتغیره

دوره 17، شماره 67، پاییز 1387، صفحه 35-46

مجتبی قدیری معصوم؛ حسن کریم زاده؛ بهمن صحنه


3. کاربرد GPS در برنامه ریزى شهرى

دوره 17، شماره 65، بهار 1387، صفحه 52-59

مسعود تقوایی؛ الهام امیر حاجلو