کلیدواژه‌ها = ایران مرکزی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی با استفاده از داده های دورسنجی

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 41-48

ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سیدحجت موسوی؛ وحید ویسی


2. ارائه یک شاخص خشکسالی مبتنی بر رطوبت خاک حاصل از سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی (GLDAS-SMDI) درمحدوده ایران مرکزی

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 179-191

یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست