کلیدواژه‌ها = برنامه ‏ریزى شهرى
تعداد مقالات: 2
1. گذار از حومه ‏نشینى به ایجاد شهرهاى جدید

دوره 18، شماره 71، پاییز 1388، صفحه 47-55

احمد پور احمد؛ سید مجدالدین زندوی


2. کاربرد ژئومرفولوژى در توسعه و محدودیت شهر کرج

دوره 18، شماره 71، پاییز 1388، صفحه 63-67

هیوا علمی زاده