دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ممیزی املاک شهری و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: شهر نوش آباد

ابوالحسن مدرس زاده برزکی؛ رحیم سرور

دوره 26، شماره 102 ، شهریور 1396، ، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.27459

چکیده
  استقرار و بهنگام‌سازی پایگاه داده املاک یک موجودیت زیرساختی و ماندگار برای درآمدزایی شهرداری‌ها بوده و در امر پایش توسعه شهرها یک ابزار کلیدی محسوب می‌شود. دسترسی به اطلاعات دقیق و بهنگام وضعیت املاک یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران عرصه برنامه‌ریزی شهری است. با پیشرفت فناوری اطلاعات در دهه‌های اخیر سازوکار ...  بیشتر