موضوعات = اطلاعات جغرافیایی
بررسی اثر هندسه دید در تصاویر صعودی و نزولی و بازنگری مجدد SAR منطقه باغستان تهران

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 43-57

فاطمه امجدی پور؛ حمید دهقانی؛ مجتبی بهزاد فلاح پور


شناسایی نیمه خودکار لندفرم ها با استفاده از پردازش فازی شیءگرای تصاویر ماهواره ای - مطالعه موردی:شهرستان ماکو

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 77-91

کیوان محمدزاده؛ سید احمد حسینی؛ مهدی صمدی؛ ایلیا لعلی نیت؛ مسعود رحیمی


سطح بندی شهرستان های استان مرکزی از لحاظ زیرساخت های گردشگری

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 93-112

مجتبی قدیری معصوم؛ حمید افشاری


پایش تغییرات سرعت باد و اثر آن بر جابه جایی و تغییرات تپه های ماسه ای در ریگ لوت

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 113-126

مهران مقصودی؛ محمد فتح اله زاده؛ حمید گنجائیان


دو دهه پایش تالاب مهارلو با استفاده از داده های ماهواره ای در گوگل ارث انجین

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 153-168

شاهین جعفری؛ سعید حمزه؛ هادی عبدالعظیمی؛ سارا عطارچی


بررسی الگوی توزیع مکانی پارک ها و فضای سبز شهر خمین با استفاده از رویکرد سیمای سرزمین و تصاویر ماهواره ای سنتینل2

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 203-216

مهشاد باقری؛ امیر انصاری؛ آزاده کاظمی؛ محمود بیات؛ سحر حیدری مستعلی