دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اطلاعات جغرافیایی
بررسی اثر هندسه دید در تصاویر صعودی و نزولی و بازنگری مجدد SAR منطقه باغستان تهران

فاطمه امجدی پور؛ حمید دهقانی؛ مجتبی بهزاد فلاح پور

دوره 30، شماره 118 ، شهریور 1400، ، صفحه 43-57

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.246104

چکیده
  هندسه دید یکی از مهم‌ترین پارامترها از عامل رادار محسوب می‌شود که می‌تواند باعث دیده شدن و یا نشدن یک هدف واقعی گردد. از این‌رو بررسی و تحلیل تأثیر این پارامتر به‌منظور تشخیص اهداف و تفسیر تصاویر راداری بسیار حائز اهمیت است. هندسه دید شامل زاویه برخورد، زاویه کجی و جهت تصویربرداری می‌شود. در این مقاله هندسه دید در تصاویر بازنگری ...  بیشتر