نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اجتماعی، بابک مدیریت محیط در فیروزآباد [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 44-46]
 • احمد پور، مریم باروری ابر، فن آوری جدید [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 13-14]
 • ارسیان، شیرین جاذبه های گردشگری در نواحی قطبی مطالعه موردی: هتل های یخی [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 60-64]
 • ارشاد منش، حمید رضا انتخاب و بکارگیری مشاوران طرح و بازنگری طرح های عمرانی کشور [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 51-54]

ب

ت

 • تقوایی، مسعود رابطه متقابل شهر اردستان با مناطق روستایی با تاکید بر دهستان های هفتگانه آن [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 10-20]
 • تقوایی، مسعود جاذبه های گردشگری در نواحی قطبی مطالعه موردی: هتل های یخی [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 60-64]

ج

 • جلالی، محمود تاثیر عوامل کیهانی در انقراض موجودات زنده [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 76-80]

ح

 • حاج آقامحمدی، علی تحلیلی بر شناخت گیاه اکالیپتوس در ایران و جهان [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 25-32]

خ

 • خواجه (مترجم)، خسرو به سوی کاربرد گسترده فناوری GIS : سیر پیشرفت GIS ، ایستگاه کاری مستقل به وب و راه حل های GIS سیار [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 25-28]
 • خواجه (مترجم)، خسرو ساختار داده های توپولوژیکی معماری GIS سه بعدی 3D [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 34-37]
 • خواجه (مترجم)، خسرو جنرالیزاسیون خودکار نقشه های ارتفاعی سیستمی مبتنی بر اصل طبیعی جنرالیزاسیون شیئی [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 27-29]

ر

 • رامشت، م.ح. سفره های پاراگلیشیال و نقش آن در کیفیت منابع آبهای تحت الارض مناطق خشک (نمونه شیرکوه یزد) [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 13-16]
 • رجب پور کاری، حسن بررسی اجمالی از فضای جغرافیایی بابلسر [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 47-50]
 • رجبی، معصومه ملاحظاتی در تجزیه و تحلیل توپوگرافی لندفرم ها [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 50-52]
 • رمضانی، بهمن بررسی بارش – رواناب در حوضه آبریز شهرک ماسوله [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 46-50]

س

 • سعیدی، علی ویژگی های اقلیمی ایران و کمبود منابع آب [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 24-26]
 • سقایی، محسن اطلاعات، ارتباطات و شهرهای آینده [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 17-18]
 • سقایی، محسن شهرهای جدید راه حل یا مسئله (نمونه: شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 17-20]

ش

 • شاهکویی، اسماعیل بررسی چگونگی سیل در شرق استان گلستان [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 27-33]
 • شاهکویی، اسماعیل بررسی نقش درجه حرارت بهینه و مطلق در عملکرد سویا (جله گرگان) [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 35-40]
 • شفیعی، پروین رابطه متقابل شهر اردستان با مناطق روستایی با تاکید بر دهستان های هفتگانه آن [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 10-20]

ص

 • صابری فر، رستم سیستم های اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی روستایی [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 51-64]
 • صالح آبادی، عباسعلی سیستم های ژئودزی (قسمت دوم) [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 41-45]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت دوازدهم) [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 5-8]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 7-9]
 • صفوی، سید یحیی جغرافیای نظامی – قسمت دهم [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 8-12]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی – قسمت نهم [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 6-8]

ط

 • طاووسی، تقی تابش زمستانی خورشید و شهرسازی در اصفهان [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 42-46]

ع

غ

 • غازی، ایران مدیریت محیط در فیروزآباد [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 44-46]

ق

 • قربانی، رسول تأملی بر مفهوم اندازه بهینه شهر [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 16-18]

ک

 • کیامهر، رامین تعیین دقت ترازیابی با GPS در ایران [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 13-15]

گ

 • گل وری (مترجم)، رقیه حل سریع ابهام GPS با LAMBDA [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 33-35]
 • گلوری (مترجم)، رقیه استفاده از مشاهدات فاز حامل سیستم GLONASS جهت تعیبین موقعیت با دقت سانتی متری با استفاده از سیستم GLONASS [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 24-26]

ل

 • لشگری، مجید استفاده از شاخص احتمالاتی و منطق فازی در تهیه نقشه تغییرات کاربری اراضی شهری (شمال و شمال غرب مشهد) [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 53-56]

م

 • مالمیریان (مترجم)، حمید تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت دهم [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 9-12]
 • مالمیریان (مترجم)، حمید تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت نهم [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 21-24]
 • مالمیریان (مترجم)، حمید تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت هشتم [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 19-23]
 • مالمیریان (مترجم)، حمید تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت هفتم [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 9-12]
 • محبی، محمود کاربردهای تصاویر ماهواره ای (IRS1C/1D) قسمت اول [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 15-16]
 • مختارانی، مجید فعالیت های سنجش از دور – سازمان فضایی هند [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 62-64]
 • مدیری، مهدی اشاره فتوگرامتری رقومی، تحول یا پیشرفت [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 2-4]
 • مدیری، مهدی اطلاعات ماهواره ای – قسمت اول [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 2-6]
 • مدیری، مهدی اشاره: کارتوگرافی و اینترنت – قسمت سوم [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 2-7]
 • مدیری، مهدی تهیه تصویر الکترونیکی [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 2-5]
 • مغفوری مقدم، ایرج تاثیر عوامل کیهانی در انقراض موجودات زنده [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 76-80]
 • مولائی هشجین، نصرالله اهمیت و جایگاه مسافرت های عملی در آموزش جغرافیا (مطالعه موردی: گروه جغرافیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 29-33]
 • مومنی، مهدی روش های سنتی و مدرن در بهینه شدن و بهره برداری از قنات ها [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 46-49]

ن

 • نادری، احمد علی دمای مؤثر و طراحی اقلیمی ساختمان های کرمان [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 47-55]
 • نصیری، اسماعیل ضرورت شکل گیری شهر سالم [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 57-60]
 • نوجوان، محمدرضا سفره های پاراگلیشیال و نقش آن در کیفیت منابع آبهای تحت الارض مناطق خشک (نمونه شیرکوه یزد) [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 13-16]

و