ا

ب

 • باقری (مترجم)، زلیخا وضعیت ستارگان در فصول مختلف [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 43-50]

 • بیک محمدی، حسن روند مهاجرت در استان اصفهان [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 57-64]

 • بیک محمدی، حسن نگاهی گذرا به: عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران در توسعه مورد منطقه آزاد چابهار [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 16-19]

ت

 • ترکارانی، فاطمه برآورد ضریب نگهداشت و شماره منحنی در حوضه های رودخانه ای [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 14-17]

ج

ح

خ

ر

 • رسولی، علی اکبر اصول طراحی تصاویر جغرافیایی در محیط GIS [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 6-13]

 • رضیعی (مترجم)، فاطمه ترکیب سنجش از دور، GIS و GPS پیدایش تکنولوژی نوین از ترکیب سه سیستم ( سنجش از دور GIS، GPS) [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 62-64]

 • رضیعی (مترجم)، فاطمه گزارش علمی از ارزیابی داده های ERS-1 SAR در نقشه برداری توپوگرافی [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 30-41]

 • رمضانی، بهمن بررسی روند تغییرات دما- بارش در غرب گیلان با تکیه بر خشکسالی [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 11-16]

ش

 • شاهکویی، اسماعیل بررسی تبخیر و ارزیابی میزان آن در شرق دریای خزر (جلگه گرگان) [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 56-61]

 • شاهکویی، اسماعیل طبقه بندی اقلیمی شرق دریای خزر دشت گرگان [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 58-64]

ص

 • صالح آبادی، عباسعلی نوآوری های علمی تازه در نسل جدید گیرنده های GPS [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 51-56]

 • صرامی، حسین علیت محیطی، جغرافیا [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 50-56]

 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی تعاریف و کلیات (قسمت اول) [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 4-7]

ط

 • طاوسی، تقی روند تغییرات اقلیمی و جغرافیای سواحل [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 18-25]

ع

 • عابدی، قدرت ا... آسیب پذیری ناشی از بلایای طبیعی در گستره استان کرمان « زلزله» [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 20-30]

 • عابدی، قدرت اله آسیب پذیری ناشی از بلایای طبیعی استان کرمان سیل [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 14-18]

 • عارف زاده (مترجم)، محمد امین تحلیل سنجش از دور درباره آسیب پوشش گیاهی پیرامون کارخانه های ذوب فلز در شبه جزیره کولا، روسیه [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 31-43]

 • عساکره، حسین برآورد ضریب نگهداشت و شماره منحنی در حوضه های رودخانه ای [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 14-17]

 • عظیم زاده (مترجم)، اشرف ذخیره سازی داده ها [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 17-19]

 • عظیم زاده (مترجم)، اشرف چگونه می توان GIS را سودآور نمود؟ [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 43-43]

 • عنایتی (مترجم)، حمید حفظ آثار فرهنگی با استفاده از روش های فتوگرامتری رقومی [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 39-42]

 • عنایتی (مترجم)، حمید طراحی، کارکرد و اجراء DVP (Digital Video Plotter) [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 29-35]

 • عنایتی (مترجم)، حمید تولید اتوماتیکی تصاویر ترمیم شده رنگی و موزائیک های تصویر با استفاده از اطلاعات تصویری HRSC و WAOSS در مأموریت MARS96 [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 20-25]

ق

ک

 • کریمی، اسداله بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی در کاداستر [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 47-49]

م

 • مالمیریان (مترجم)، حمید مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت چهارم) [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 8-10]

 • مالمیریان (مترجم)، حمید مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت سوم) [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 9-13]

 • مالمیریان (مترجم)، حمید مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت دوم) [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 5-13]

 • مالمیریان (مترجم)، حمید مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت اول) [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 48-52]

 • محمدی، شکراله بررسی اطلاعات Raster و Vector در ساخت تصاویر کارتوگرافی دیجیتال [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 57-58]

 • مدیری، مهدی کیفیت در سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 2-3]

 • مدیری، مهدی مهندسی نقشه برداری و مدیریت زمین [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 2-5]

 • مدیری، مهدی رنگ ها و نقشه (قسمت اول) [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 24-30]

 • مدیری، مهدی تحول در سیستم های عکسبرداری و ناوبری هوایی [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 2-4]

 • مدیری، مهدی جنرالیزه کردن داده های جغرافیایی [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 2-5]

 • مسگری (مترجم)، سوسن کارشناسان به پرسش های مطرح شده در مورد GIS پاسخ می دهند [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 14-15]

 • مسیبی، محمد جهانگردی و فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 26-28]

 • مومنی، مهدی مسائل و نارسائی های بخش جهانگردی در ایران [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 53-55]

ن

 • نادری، احمد علی راهبردهای توسعه صنعت توریسم در استان هرمزگان (با نگرشی ویژه بر چشمه های آب گرم معدنی) [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 14-18]

 • نجف پور، بهرام مفهوم انسان در جغرافیا و تفاوت آن با سایر علوم [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 44-46]

 • نوربخش، مهدی تعیین ضرائب رواناب و نگهداشت بتوسط مقادیر کاهش هیدرولوژیکی [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 50-52]

 • نوربخش، مهدی پیش بینی رخدادهای طبیعی با دامنه تغییرات بالا [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 53-57]

و