نمایه نویسندگان

ا

 • احدیان، صادق حمل مواد کشاورزی و صنعتی به روش هیدرولیکی [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 48-51]

ب

ت

ج

خ

 • خالدی، شهریار نگرشی بر آب های فسیل کره زمین [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 27-33]
 • خسروی، عباس مانگرو (Mangrove)، زینت بخش جزیره قشم [دوره 6، شماره 24، 1376، صفحه 28-33]
 • خسروی، عباس پژوهشی در زمینه ژئومورفولوژی صحرایی در دره ابیانه [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 32-38]
 • خسروی، عباس گِل فشان لندفرمی (Landform) دیدنی در بخش ساحلی دریای عمان [دوره 6، شماره 21، 1376، صفحه 29-34]
 • خسروی (مترجم)، عباس بکارگیری GIS به منظور مطالعه پوشش های یخی قطب شمال [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 23-27]
 • خواجه (مترجم)، خسرو نظریه اطلاعات فضایی به عنوان مبنایی جهت GIS - ساخت ابزارهای بهتر [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 62-64]

ر

ص

ع

ق

ک

 • کیامهر، رامین کاربرد تکنولوژی ماهواره ای و سیستم های هوابرد لیزری در برآورد و مدیریت بهره برداری حوضه های برفگیر [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 20-23]

م

 • مالمیریان (مترجم)، حمید تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت چهارم) [دوره 6، شماره 24، 1376، صفحه 47-52]
 • مالمیریان (مترجم)، حمید تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت سوم) [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 11-19]
 • مالمیریان (مترجم)، حمید تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت دوم) [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 7-18]
 • مالمیریان (مترجم)، حمید تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت اول) [دوره 6، شماره 21، 1376، صفحه 8-17]
 • مجتهدزاده، پیروز نگاهی به جغرافیای تاریخی خلیج فارس (ایرانیان در خلیج فارس) [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 34-37]
 • مختارانی (مترجم)، مجید تعیین طول باز (مبنا) جامیجاروی جهت تنظیم فاصله یاب های الکترونیکی [دوره 6، شماره 24، 1376، صفحه 7-19]
 • مدیری، مهدی اتوماسیون در کارتوگرافی [دوره 6، شماره 24، 1376، صفحه 2-6]
 • مدیری، مهدی ساخت پایگاه داده ای [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 2-5]
 • مدیری، مهدی اشاره ای به مبانی و اصول دورکاوی کاربرد سنجش از دور در شهرسازی(3) [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 24-31]
 • مدیری، مهدی تجزیه و تحلیل آماری و مدل سازی [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 2-3]
 • مدیری، مهدی اشاره ای به مبانی و اصول دورکاوی کاربرد سنجش از دور در شهرسازی(2) - قسمت هفتم [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 4-6]
 • مدیری، مهدی اشاره [دوره 6، شماره 21، 1376، صفحه 2-3]
 • مدیری، مهدی اشاره ای به مبانی و اصول دورکاوی کاربرد سنجش از دور در شهرسازی (1) قسمت اول [دوره 6، شماره 21، 1376، صفحه 20-28]
 • مسیبی، محمد استراتژی مدیریت منابع و برنامه ریزی مسکن [دوره 6، شماره 24، 1376، صفحه 20-23]
 • معصوم زاده (مترجم)، حسن کاربرد عکس های ماهواره ای جهت اکتشاف معادن زیرزمینی [دوره 6، شماره 21، 1376، صفحه 39-44]
 • موحدی، سعید تعیین دمای مؤثر جهت طراحی اقلیمی در مناطق شمالی و جنوبی خوزستان [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 6-10]
 • مولایی هشجین، نصراله تحلیلی جغرافیایی پیرامون ضرورت تحول شیوه موجود کوچ نشینی در ایران به ترانسهومانس [دوره 6، شماره 24، 1376، صفحه 39-46]

ن

 • نوربخش، مهدی برآورد تبخیر پتانسیل از طریق رگرسیون چند متغیره [دوره 6، شماره 24، 1376، صفحه 53-56]

و

 • وارثی، حمید رضا آپارتمان نشینی در منطقه شهری اصفهان [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 46-53]