دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1382، صفحه 1-65 
5. جزر و مد پدیده ای پیچیده

صفحه 25-27

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


6. زمین بى ‏قرار

صفحه 28-33

زلیخا باقری (مترجم)