دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تغییرات مکانی و زمانی زیستگاه های ساحلی خلیج گرگان تحت تأثیر نوسانات دریای خزر

همایون خوشروان

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، ، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47885

چکیده
  گرمایش زمین و افزایش سطح تراز آب اقیانوس ‌ها تهدید جدی برای محیط زیست تالاب ‌های ساحلی می ‌باشد.  عکس ‌العمل محیط زیستی بزرگترین دریاچه کره زمین در مقابل عوامل اقلیمی طی هفتاد سال اخیر به گونه ‌ای رقم خورده است که کاهش سطح تراز آب دریای خزر موجب خشک شدن سطح وسیعی از تالاب ‌های ساحلی شده است.  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تغییرات ...  بیشتر

تعیین آسیب پذیری و ریسک مخاطرات فرسایشی بندر آستارا

همایون خوشروان؛ سورنا قاسمی نژاد؛ فائضه سلامی

دوره 26، شماره 104 ، اسفند 1396، ، صفحه 45-55

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.30517

چکیده
  گرمایش کره زمین طی قرن بیستم سبب افزایش سطح تراز آب اقیانوس‌ها گردید و به زیر آب رفتن نواحی گسترده‌ای از مناطق ساحلی و بروز پدیده‌های فرسایشی از پیامدهای نامطلوب آن بود. تعیین شدت آسیب‌پذیری و ریسک مخاطرات فرسایشی در ناحیه ساحلی بندر آستارا بعنوان هدف اصلی تحقیق محسوب می‌شود. با مطالعه و تفسیر تصاویر ماهواره‌ای اشکال مورفولوژیکی ...  بیشتر