دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تهیه نقشه سطوح نفوذناپذیر به عنوان یک شاخص زیست محیطی

آزاده زائری امیرانی؛ علیرضا سفیانیان

دوره 21، شماره 83 ، آبان 1391، ، صفحه 65-69

چکیده
  به منظور برنامه ‌ریزی و مدیریت شهری خصوصاً در راستای نیل به توسعه پایدار در نواحی شهری و استفاده بهینه از سرزمین، دسترسی به اطلاعات صحیح و به هنگام از وضعیت کاربری و پوشش اراضی شهری بسیار ضروری است. سطوح نفوذناپذیر یکی از اجزاء پوشش شهری به شمار می‌ روند که نقش مؤثری در تغییر سیمای سرزمین و کیفیت محیط زیست شهری دارند. با توجه به اهمیت ...  بیشتر

مروری بر برخی از روش های آشکارسازی تغییرات با استفاده از داده های سنجش از دور

ملیحه سادات مدنیان؛ علیرضا سفیانیان

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 44-49

چکیده
  آشکارسازی تغییرات فرآیند شناسایی تفاوت‌ها در وضعیت یک شیء یا پدیده به وسیله مشاهده آن در زمان‌های متفاوت است. آشکارسازی دقیق و به موقع تغییرات سیما و پستی و بلندی‌های سطح زمین پایه‌ای برای فهم بهتر روابط، برهم‌کنش‌های انسان و پدیده‌های طبیعی برای مدیریت و استفاده بهتر از منابع را فراهم می‌آورد. داده‌های سنجش از دور به علت بزرگنمایی ...  بیشتر

آشکارسازى تغییرات پوشش و کاربرى اراضى با تکیه بر علوم دور سنجى

علیرضا سفیانیان؛ سامره فلاحتکار

دوره 17، شماره 68 ، بهمن 1387، ، صفحه 13-18

چکیده
  سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایى در شناسایى و تجزیه و تحلیل تغییر کاربرى اراضى کاربرد گسترده ‏اى دارند. سنجش از دور ماهواره‏ اى، داده‏ هاى چند زمانه و چند طیفى را تهیه مى‏ کند که مى‏ تواند براى کمّى کردن نوع و مقدار و موقعیت تغییر کاربرى اراضى استفاده شود. در مقابل سامانه اطلاعات جغرافیایى نیز، یک محیط قابل انعطافى براى ...  بیشتر