دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نقش انسان در تغییرات محیط طبیعى

مهدی مومنی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 16-21

چکیده
  در قسمت اعظم کره زمین، چشم اندازى که اکنون در معرض دید است عمدتا مصنوع تفکر و ساخته و پرداخته دست انسان است. برخورد و اثر انسان در محیط طبیعى به طور روزمره و آشکار فضاهاى جغرافیایى را دگرگون ساخته است. اثر تجمعى جمعیت انسانى در طول زمان و به ویژه با استفاده از تکنولوژى در دهه‏ هاى پایانى قرن بیستم این تغییرات را بسیار سریع نموده است. ...  بیشتر

روش های سنتی و مدرن در بهینه شدن و بهره برداری از قنات ها

مهدی مومنی

دوره 11، شماره 44 ، بهمن 1381، ، صفحه 46-49

چکیده
  از گذشته دور خبرگانی در نواحی مختلف ایران وجود داشتند، که با توجه به شرایط جغرافیایی هر محل شیوه ­هایی را برای حفاظت و نگهداری از قنات ها به کار می ­بردند که بعضاً از کارآیی قابل توجهی برخوردار بودند. با احداث اولین چاه های عمیق که در سال 1328 ه.ق به وسیله آمریکایی ها و به منظور تأمین آب اردوگاه ­های خود حفر کردند، بدون توجه به تأثیر ...  بیشتر

سنجش تاثیر ویژگی های طبیعی خلیج فارس در بهره وری پایدار

مهدی مومنی

دوره 9، شماره 34 ، مرداد 1379، ، صفحه 28-30

چکیده
  خلیج ­فارس از گذشته­ های دور مورد استفاده بشر قرار گرفته و شرایط طبیعی موجود در آن نقش عمده را در بهره ­وری از آن عهده دار بوده است. در این مقاله سعی شده است با تشریح مختصر از وضعیت خلیج فارس به نقشه و تأثیر هر یک از عوامل در بهره­ برداری پایدار، مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. در پایان راهبردهای مناسب برای شناخت پتانسیل ­های بالقوه ...  بیشتر

مسائل و نارسائی های بخش جهانگردی در ایران

مهدی مومنی

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1378، ، صفحه 53-55

چکیده
  یکی از جلوه ­های پویای فرهنگ اسلامی، دعوت به سیر و سفر و در مراحلی فریضه دانستن آن، حرمت والای (مسافر و سالک) فریضه بودن لوازم آمایش برای مسافر و (ابن السبیل) است. پویائی این اندیشه که وجوهی از آن در قرآن، حدیث، فقه و از آن راه با صورتی دیگر در عرفان تصوف دیده می­ شود. در فرهنگ تابناک اسلام از چنان شادابی برخوردار است که هیچ گاه از تحرک ...  بیشتر