دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی اثر تغییرات پوشش زمین بر دمای رویه سطحی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده مودیس - مطالعه موردی: شمال شرق ایران

شهریار خالدی؛ قاسم کیخسروی؛ فرزانه احمدی براتی

دوره 31، شماره 123 ، آذر 1401، ، صفحه 179-197

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.699921

چکیده
  به منظور بررسی تغییرات پوشش زمین بر دمای رویه سطحی زمین، تصاویر مودیس مربوط به پوشش سطح زمین (MCD12Q1) در فاصله زمانی سال های  2001 تا 2019 میلادی دریافت شد. محصول پوشش سطح زمین بر اساس  برنامه بین المللی ژئوسفر- زیست کره استخراج و با کمک الگوریتم درخت خوشه بندی تغییرات پوشش سطخ زمین مشخص شد. برای تهیه  انواع مؤلفه های دمای سطحی، محصول ...  بیشتر

تحلیل فراوانى وقوع حداقل دبى و حداکثر بارش 24 ساعته به وسیله روش گامبل و لوگ‏پیرسون تیپ 3 در رودخانه کمال چاى (دامنه جنوبى سبلان)

شهریار خالدی؛ مهدی فیض اله پور؛ صیاد اصغری

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 70-74

چکیده
  تحلیل فراوانى وقایع مجموعه روش هایى مى‏ باشند که با استفاده از قوانین احتمالات به بررسى احتمال تکرار یک پدیده در طول زمان مى‏ پردازند. هدف از این تحلیل‏ ها، به دست آوردن دوره برگشت وقایع اندازه ‏گیرى شده و تخمین مقدار یک واقعه به ازاى دوره برگشت مشخص مى‏ باشد، که خارج از دامنه وقایع ثبت شده قرار دارد و براى طراحى پروژه ‏ها ...  بیشتر

نگرشی بر آب های فسیل کره زمین

شهریار خالدی

دوره 6، شماره 22 ، مرداد 1376، ، صفحه 27-33

چکیده
  امروزه، چرخش آب در کره زمین، که سالانه بالغ بر حدود 500،000 میلیارد مترمکعب می ­شود با توجه به تمام پیچیدگی ­هایی که دارد، برای تمام متخصصان به خوبی شناخته شده است. متخصصان به بررسی چرخش آب ها و تعیین مقدار جریان­ های مختلف آب (بارندگی، رودها، رودخانه­ ها، دریاچه ­ها، سفره­ های آب زیرزمینی) مجموعه آب کره زمین را تشکیل می­ دهند ...  بیشتر