دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل سینوپتیکی بارش سنگین 12 اردیبهشت 1389 ایلام

حسین حدادی؛ حسن حیدری

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 99-103

چکیده
  یکی از پدیده‌های محیطی غرب کشور وقوع بارش‌های سنگین همراه با توفان­ تندری است. منطقه غرب کشور در اثر قرار گیری در برابر مسیر بادهای غربی و رطوبت دریای مدیترانه و همچنین وجود ارتفاعات زاگرس، منطقه‌­ای مستعد برای وقوع بارش سنگین و تندری می‌­باشد. برای مطالعه سینوپتیکی بارش سنگین روز 12 اردیبهشت 1389 از داده‌­های جو بالای موجود ...  بیشتر

استفاده از سیستم ‏هاى اطلاعات جغرافیایى در اقلیم ‏شناسى و هوا شناسى

حسن حیدری (مترجم)

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، ، صفحه 22-29

چکیده
   ازدیاد سیستم ‏هاى تجارى اطلاعات جغرافیایى در جامعه علمى موجبات استفاده گسترده از داده ‏هاى فضایى اقلیمى‏ در کاربردهاى مختلف شده است. این مقاله نقش سیستم‏ هاى اطلاعات جغرافیایى را در اقلیم‏ شناسى و هواشناسى بررسى مى‏ کند. بدین صورت که راجع به روش هاى مورد استفاده براى نتیجه‏ گیرى و تعیین داده‏ هاى فضایى اقلیم بحث مى‏ ...  بیشتر