دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی همراه بافت آگاه برای گردشگران - مطالعه موردی: شهرمراغه

اکبر مرادی؛ محمدرضا ملک

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، ، صفحه 71-85

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32333

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری و جذب گردشگر به‌عنوان یکی از منابع اقتصادی در کشورهایی باسابقه‌ی فرهنگی و تاریخی از جمله ایران، مورد توجه بسیار قرارگرفته است. گردشگران نیاز به اطلاعات ساختار یافته‌ای دارند که در هرلحظه و هر مکان در دسترسشان باشد. این اطلاعات به آن‌ها کمک می‌کند که موقعیت خود را نسبت به مکانی که به ‌احتمال ‌زیاد برای آن‌ها ...  بیشتر