دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بافت منطقه یک شهر تهران در برابر زلزله احتمالی با استفاده از روش" IHWP " و سیستم " GIS "

شهاب الدین عیسی لو؛ غلامرضا لطیفی؛ وحید گودرزی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، ، صفحه 73-87

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24807

چکیده
  تهراندرمنطقه‌ای حادثه خیز قراردارد که احتمال وقوع زلزله و بروز خسارت ‌های گسترده در نتیجة آن، بسیار زیاد است. گسل‌هایتهرانازمناطقپرتراکمویاازنزدیکیآن‌هاعبورمی‌کندودرصورت فعال شدن این گسل‌ها امکانوقوعخسارت‌های فراوان بسیار زیاد است. یکی از این مناطق مهم، منطقه یک شهر تهران است ...  بیشتر

پیش بینی تغییرات کاربری زمین با استفاده از شبکه های عصبی و GIS

غلامرضا لطیفی؛ محمد حسین کاظمی اندریان

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 22-26

چکیده
  در این مقاله مدل دگرگونی زمین که مشتمل بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)(1) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNs)(2) می‌باشد ارائه شده است. در این مدل از عوامل متنوع سیاسی، اجتماعی و محیطی به عنوان متغیرهای پیشگوی استفاده گردیده است. این پژوهش نسخه‌ای از مدل LTM(3) را برای محدوده حوزه آبخیز گرند تریورز در خلیج میشیگان ارائه کرده و نشان می‌دهد که چگونه ...  بیشتر

استراتژى ایجاد «شبکه منطقه‏ اى» به منظور تقویت پیوندهاى میان شهر و روستا دستور کارى براى پژوهش‏ هاى سیاست گذارى با اشاره به کشور اندونزى (قسمت دوم)

غلامرضا لطیفی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 67-77

چکیده
  تدوین استراتژى شبکه ‏ى منطقه‏ اى براى ایجاد پیوندهاى متقابل میان شهر و روستا، دستورالعملى است براى تحقیقات بیشتر در زمینه ارائه خط مشى مناسب با تأکید بر کشور اندونزى. در نوشته‏ ى حاضر کوشیده شده براى حل مشکل عدم ارتباط مزمن میان نظریه ‏ها و برنامه‏هاى توسعه‏ ى روستایى و شهرى، استراتژى شبکه‏ ى منطقه ‏اى که تحلیل‏ هاى ...  بیشتر

استراتژى ایجاد «شبکه منطقه ‏اى» به منظور تقویت پیوندهاى میان شهر و روستا دستور کارى براى پژوهش ‏هاى سیاست گذارى با اشاره به کشور اندونزى (قسمت اوّل)

غلامرضا لطیفی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 36-42

چکیده
  تدوین استراتژى شبکه‏ ى منطقه‏ اى براى ایجاد پیوندهاى متقابل میان شهر و روستا، دستورالعملى است براى تحقیقات بیشتر در زمینه ارائه خط مشى مناسب با تأکید بر کشور اندونزى. در نوشته‏ ى حاضر کوشیده شده براى حل مشکل عدم ارتباط مزمن میان نظریه‏ ها و برنامه ‏هاى توسعه‏ ى روستایى و شهرى، استراتژى شبکه ‏ى منطقه ‏اى که تحلیل‏ هاى ...  بیشتر

ضرورت ‏ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت دوم)

غلامرضا لطیفی؛ علیرضا سامانی

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 59-64

چکیده
  محورهاى اصلى موضوع انتقال پایتخت عبارت است از: 1) پایتخت ایران که در تهران قرار گرفته عملاً مرکز تمام فعالیت ها در کشور شده و همچنان براى جذب جمعیت جذابیت دارد. این در حالى است که تهران را مى‏ توان به عنوان محور بعضى از فعالیتها در آینده ـ نظیر آموزش عالى، فناورى پیشرفته و نوین در آینده توسعه داد، ولى باید به تدریج تهران را از مرکزیت ...  بیشتر

ضرورت‏ ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت اوّل)

غلامرضا لطیفی؛ علیرضا سامانی

دوره 18، شماره 69 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 41-44

چکیده
  انتقال پایتخت مسئله ‏اى است که همواره مورد توجه حکومت هاى گذشته ایران بوده است تا این که پس از تجربه ‏هاى گوناگون انتقال پایتخت از سوى شاه عباس، نادرشاه، کریم‏خان زند و دیگران به شهرهایى چون اصفهان، مشهد و شیراز، آغا محمدخان قاجار با قراردادن تهران به عنوان پایتخت ابدى، جامه ترافیک سنگین را بر قامت تهران دوخت و سنگ بناى تجارت‏ ...  بیشتر

فرایند مدیریت بحران در کاهش بلایاى طبیعى (زلزله)

غلامرضا لطیفی

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، ، صفحه 22-26

چکیده
  گسترش شهر و شهرنشینى و افزایش تدریجى تعداد شهرهاى بزرگ در جهان به خصوص در کشورهاى درحال توسعه و از جمله ایران، از یک طرف و رشد شهرها، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری­ هاى محیطى و اقتصادى بر بستر آنها از طرف دیگر، ضمن توجه بیشتر به شهرها، منجر به پذیرش نقش ها و عملکردهاى متعدد شده است.  یکى از موضوع ­هایى که بیشتر شهرهاى بزرگ ...  بیشتر

عمران از دیدگاه ابن خلدون

غلامرضا لطیفی

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1379، ، صفحه 45-50

چکیده
  ابن خلدون با نگرشی تحولی جامعه انسانی را از مراحل زندگی ابتدایی و بادیه ­نشینی تا اوج تمدن شهری مورد کاوش قرار می­ دهد. از دیدگاه وی، عمران بشری در مراحل مختلف از پیدایش تا توسعه و تکامل دو شکل مشخص به خود می ­گیرد: بادیه نشینی، شهرنشینی. وی برای این دو نوع اجتماع خصوصیات ناب و خالص ذکر می­ کند که ممکن است در واقعیت امر به تمام و ...  بیشتر