دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دوره های گذشته و آینده

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ احمد مزیدی؛ تیمور علیزاده

دوره 26، شماره 104 ، اسفند 1396، ، صفحه 197-209

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.30535

چکیده
  افزایش روزافزون تقاضای انرژی در برابر کاهش منابع فراگیر انرژی به همراه پیامد‌های گرمایش جهانی، اهمیت بررسی کمی تغییرات نیاز سرمایش، گرمایش کشور را در دهه‌­‌های گذشته و آینده ضروری می­‌سازد. در پژوهش حاضر، نخست داده­‌های گردش کلی جو از پایگاه دادهEH5OMاستخراج شد. این داده­‌ها تحت سناریو A1B هیئت بین‌­المللی تغییر اقلیم بوده ...  بیشتر

چگونه ساختار شهرى مى ‏تواند از نظر کیفیت هوا بر پایدارى شهر تأثیرگذار باشد (ترجمه)

کمال امیدوار؛ مریم بیرانوند زاده

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 72-76

چکیده
  با وجود پیشرفتى که در کنترل آلودگى هوا در مکان هاى مخصوصى صورت گرفته است، نواحى شهرى شاهد افزایش نگرانی هاى زیست ‏محیطى از لحاظ آلودگى هوا هستند. کیفیت هوا یکى از نگرانى‏ هاى اصلى در این زمینه به شمار مى‏ رود. نتایج چندین تحقیق در این مورد بیانگر آن است که شکل شهر و توزیع کاربرى اراضى مشخص کننده موقعیت منابع انتشار آلودگى و الگوى ...  بیشتر

برنامه‏ هاى تابستانى بارورى ابرها در امریکاى مرکزى به منظور افزایش تولید برق آبى

کمال امیدوار

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، ، صفحه 30-31

چکیده
  مشاورین هواشناسى امریکاى شمالى برنامه‏ هاى تابستانى بارورى ابرها را در کشورهاى گواتمالا و هندوراس به مرحله اجرا درآورند. این دو کشور همراه با کشورهاى مجاورشان در امریکاى مرکزى، بخش عمده انرژى الکتریکى خود را از تسهیلات نیروى برق آبى فراهم مى‏ کنند. سدهاى چیکسوى(Chixoy) در گواتمالا و ال کاژن (El Cajon) در هندوراس بیش از 50 درصد از انرژى ...  بیشتر

مبانى نظرى بارور سازى ابرها

کمال امیدوار

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، ، صفحه 24-28

چکیده
  این تحقیق با هدف معرفى مبانى نظرى بارورسازى ابرها انجام شده است. ابتدا اهمیت موضوع بارورى ارائه شده و سپس منشأ هسته‏ هاى تراکم ابر(CCN)، هسته‏ هاى طبیعى یخى(IN)، انواع بارورى، مکانیسم‏ هاى رشد قطرک‏ هاى ابر و عامل بارورى مورد بحث قرار گرفته است . نتایج مطالعه نشان مى‏ دهد که بشر از طریق اجراى عملیات بارورسازى ابرها مى‏ تواند از ...  بیشتر