دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مدیریت آلودگی هوای شهرها و جایگاه قانونی شهرداری ها

حسین نجفی؛ رسول افضلی؛ حسین حاتمی نژاد؛ رقیه شمسی

دوره 22، شماره 85 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 59-78

چکیده
  امروزه یکی از مشکلات جدّی در محیط­ های شهری، آلودگی هوا است. پنج نوع از مواد آلوده کننده هوا  بیش از 90 درصد آلودگی هوا در محیط­ های شهری را تشکیل می ­دهند. مقایسه منابع ساکن و متحرک آلودگی هوا نشان می­ دهد که سهم منابع متحرک در ایجاد آلودگی به مراتب بیش از سایر بخش­ هاست. در زمینه مدیریت زیست محیطی و بالاخص مدیریت آلودگی هوا ...  بیشتر

جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در پارادایم پست مدرنیسم

رسول افضلی

دوره 22، شماره 85 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 111-126

چکیده
  پژوهش یا تحقیق علمی، مجموعه فعالیت ­های منظمی است براساس یک دیدگاه نظری معین، که متأثر از روش شناسی خاصی می ­باشد و به سؤالاتی می­ پردازد که در ذهن محقق ایجاد می­ شود. در هر نظریه یا پارادایمی سه عنصر هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی وجود دارد. ارتباط نظام یافته این سه عنصر با یکدیگر، می­ تواند به ارائه یک تحقیق با هویت علمی ...  بیشتر

حقوق اوقات فراغت در ایران - مطالعه موردی: تهران

رسول افضلی؛ زهرا کاتب ازگمی

دوره 21، شماره 84 ، اسفند 1391، ، صفحه 133-144

چکیده
  در هرجامعه ­ای استفاده از تفریح و اوقات فراغت، به عنوان یکی از حقوق مهم ملت تلقی می­ شود. باید برای همه افراد جامعه همزمان باشغل و درآمد کافی، امکان وتوان استفاده از اوقات فراغت وتفریح فراهم آید، و زمینه­ های لازم از نظر حقوقی وقانونی ایجاد شود، تا افراد جامعه بتوانند در فضایی مناسب به حق قانونی خود برسند. لذا جهت بررسی وضعیت اوقات ...  بیشتر