دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
رویکرد به مدیریت یکپارچه محیطی در سازماندهی سواحل کشور (فرصت ها، چالش ها و راهکارها)

بهمن رمضانی؛ محمد طالقانی

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 90-94

چکیده
  مناطق ساحلی در سراسر جهان ازجنبه‌های تاریخی در زمره مناطقی قرار می‌گیرند که به دلیل وجود منابع غنی، همواره در معرض بیشترین بهره‌برداری‌ها  قرار دارند. مناطق ساحلی از پربارترین و پویاترین مناطق جهان و بستر فعّالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی در جهان به شمار می‌روند. از طرف دیگر، به موازات رشد جمعیت  و توسعه فعّالیت‌ها در این ...  بیشتر

بررسی بارش – رواناب در حوضه آبریز شهرک ماسوله

بهمن رمضانی؛ علی بعدالهی

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1381، ، صفحه 46-50

چکیده
  مقدار بارشی که بر سطح یک حوضه آبریز باریده می­ شود تحت تأثیر فرایندهای مختلفی قرار می­ گیرد. بخشی از آب این بارش نفوذ کرده و به آبهای زیرزمینی می­ پیوندد و یا به صورت جریان های زیرسطحی از حوضه خارج می­ گردد. بخشی دیگر صرفت بخیر و تعرق، برگاب و چالاب می­ گردد. مجموعه این عوامل به عنوان فاکتورهای گیرش عمل کرده و مانع از آن می­ ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات دما- بارش در غرب گیلان با تکیه بر خشکسالی

بهمن رمضانی

دوره 8، شماره 32 ، بهمن 1378، ، صفحه 11-16

چکیده
  کمبود منابع آب و محدودیت اقلیمی طول دوره رشد گیاهان زراعی و یا فعال گیاهی، اضافه بارش، کمبود بارش از موضوعاتی است که سبب خشکسالی و یا به عبارتی کاهش محصولات کشاورزی می ­گردد و این موضوع از دید متخصصان مختلف و نوع مطالعه آن متفاوت است ولی در جامعیت و ارزیابی، آن را یک پدیده طبیعی که اثرات فراوان روی محیط زیست دارد به شمار می ­آورند. ...  بیشتر

مطالعات جغرافیای طبیعی، بستر سازنده طرح های توسعه روستایی

بهمن رمضانی

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1377، ، صفحه 24-27

چکیده
  هدف مطالعات جغرافیای طبیعی یا شناخت محیط، شناخت پایه­ ای از محیط یا سرزمین است که بستر و میدان عمل کلیه فعالیت­ های انسانی و پدیده ­های موجود در طبیعت است و این پدیده­ها از قانون­ های یکسانی تبعیت نمی­ کنند (دکتر رهنمایی-1371) در نتیجه وضعیت موجود حاصل تبادل کنش و واکنش بر یکدیگر در طول سالیان دراز می ­باشد که شناخت وضعیت جدید ...  بیشتر

غار بوزخانه ماسوله (گیلان): صعود و تحقیق مشترک کمیته غارشناسی ایران و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

عبدالکریم قریب؛ ابراهیم امین سبحانی؛ بهمن رمضانی

دوره 4، شماره 14 ، مرداد 1374، ، صفحه 25-30

چکیده
  غار بوزخانه در موقعیت جغرافیایی (به طور تقریب)  30ً   َ52 °48 طول شرقی ً7    َ11  °37 عرض شمالی و در 2500 متری ارتفاعات رشته کوه تالش در شمال غربی شهرک ماسوله قرار گرفته است  که از طرف شمال به کوه داش بلاغ و از طرف شمال شرقی به آبادی جلال آباد و از طرف جنوب به آبادی رکن آباد و از طرف شرق به کوه بوزخانه داغی و از طرف غرب به ارتفاعات ...  بیشتر