دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
گزارشى از: غار خون فوشه

حسین حاجت پور قلعه رودخانی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 38-38

چکیده
  غارخون فوشه در موقعیت جغرافیایى 49 درجه و 9 دقیقه و 54 ثانیه طول شرقى و 37 درجه و 2 دقیقه و 41 ثانیه عرض شمالى و در ارتفاع 930 مترى رشته کوه تالش در جنوب غربى روستاى فوشه قلعه رودخان قرار گرفته است و از طرف جنوب به ارتفاعات برنا و لاسه پشت و تیکاو و از طرف شرق به ارتفاعات مته خوانى و از غرب به ارتفاعات دزدبن منتهى مى‏ شود. این غار به دلیل این ...  بیشتر