دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
لزوم مشارکت پلیس در برنامه‏ ریزى شهرى

سید علی عبادی نژاد؛ علی اصانلو

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 57-59

چکیده
  عدم مشارکت فعال پلیس در فرآیند برنامه‏ ریزى شهرى یکى از معضلاتى است که هم اکنون پلیس کشور به آن مبتلا است و خود این مسأله باعث بروز یک سرى مشکلات از جمله مکان گزینى نامناسب اماکن انتظامى بدون توجه به سه فاکتور اساسى جغرافیا، جمعیت و جرم مى‏شود. ریشه‏ هاى این معضل به نوع دیدگاه مدیران عالى ناجا و کشور باز می گرد دو این در حالى است ...  بیشتر

آشنایى با سیستم تعیین موقعیت جهانى

سید علی عبادی نژاد؛ حمید پناهی

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 30-33

چکیده
  از زمانى که انسان براى اولین بار خانه خویش را به منظور جستجوى غذا ترک کرد نیاز به روشى براى بازگشت به خانه داشت. علامت گذارى سنگ هاى مسیر رفت و برگشت، استفاده از خط ساحل و اجرام سماوى مثل خورشید، ماه و ستارگان اولین راه ‏حلهایى بودند که کم دقت و وقت‏ گیر نیز بودند. بعدها، با توسعه فناورى وتکنولوژى سیستم هاى رادیویى و سپس ماهواره‏ ...  بیشتر

اهمیت بکارگیرى سیستم اطلاعات جغرافیایى براى پلیس

سید علی عبادی نژاد؛ حمید پناهی؛ محمد صاحبدل علیجهانی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 53-56

چکیده
  کلیه وقایع از جمله رخدادهاى امنیتى و انتظامى به نحوى با موقعیت جغرافیایى معرفى مى‏ گردد. یک فرمانده (یا برنامه‏ ریز پلیس) مجبور به اخذ تصمیماتى است که نیاز به داشتن دانش، آگاهى و اطلاعاتى درباره محیط پیرامون خود دارد (مولوى و فرج‏زاده، 1380: 126). به عبارتى دیگر، تصمیم ‏گیرندگان و سیاستگذاران محیطى از جمله ناجا نیاز به اطلاعات مکانى ...  بیشتر

داده های جغرافیایی در رایانه

سید علی عبادی نژاد

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1382، ، صفحه 28-31

چکیده
  سیستم­های اطلاعات جغرافیایی (GIS) اوایل دهه 1960 برای اولین در کانادا مطرح شد واز آن تاریخ به بعد روز به روز برطرفداران آن افزوده شد و در دهه 80 جنبه جهانی پیدا کرد.  هم اکنون مؤسسات بزرگ و حتی شرکتهای کوچک که شمار کارکنان آنها از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی­ کند، یا سیستم­ های اطلاعات جغرافیایی ملی و فراگیر نموده ­اند تا بتوانند ...  بیشتر