دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى و تجزیه و تحلیل مکانیسم بارش در جلگه گلستان

اسماعیل شاهکویی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، ، صفحه 89-94

چکیده
  بارش به عنوان یکى از عناصر اقلیمى، شاخص مناسبى براى تغییر اقلیم است. میزان بارش در سال‏هاى مورد مطالعه و قبل و بعد از آن نشان از ناپایدارى و افت و خیزهاى بسیارى را مى‏ دهد که براساس فرمول‏ هاى بارندگى محتمل در هیدرولوژى پیش بینى آن بسیار ساده و مهم و کاربردى بوده و مى‏ توان از خسارت‏ هاى مالى و جانى در آینده پیشگیرى کرد. در این ...  بیشتر

نظریه پخش(1) جغرافیایى وسیره نبوى «به مناسبت سال پیامبر اعظم صلى‏اللّه‏ علیه و آله»

اسماعیل شاهکویی

دوره 15، شماره 60 ، بهمن 1385، ، صفحه 44-47

چکیده
  پخش به مفهوم انتشار، گسترش، پراکندگى و بهم آمیختگى است. هاگراستراند(2) شش عامل حوزه یا محیط، زمان، موضوع، مبدأ و مقصد و مسیر حرکت خاستگاه پدیده ‏ها و نوآوری ها را از عوامل مؤثر و اصلى در تحلیل روند فضاى جغرافیایى تئورى تراوش مى‏ داند. بررسى پخش جغرافیایى سیره نبوى مى‏ تواند ما را در زمینه شناخت شرایط خاستگاه و کیفیت پخش این سیره ...  بیشتر

بررسى و تجزیه و تحلیل وضعیت باد در جلگه گلستان

اسماعیل شاهکویی

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، ، صفحه 53-55

چکیده
  در این مقاله که به بررسى وضعیت باد در جلگه گلستان مى ‏پردازد از اطلاعات 16 ساله (1348تا 1364ه.ش) ایستگاه سینوپتیک هاشم آباد گرگان استفاده گردیده است.  به منظور تفهیم بهتر مطالب مربوط به پردازش اطلاعات و تجزیه و تحلیل آمارى، میانگین دفعات، درصد سالانه وزش باد در جهات هشت گانه، میانگین دفعات تکرار فصلى، بادغالب و نایب غالب، درصد و سرعت ...  بیشتر

بررسى آبهاى استان گلستان

اسماعیل شاهکویی

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، ، صفحه 33-38

چکیده
  استان گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایى خاص، شرایط آب وهوایى و وضعیت ناهمواری ها، نوع پوشش گیاهى نسبتا انبوه، از نظر فراوانى منابع آب از شرایط مطلوب ‏ترى برخوردار است. میانگین بارش استان تقریبا به 3 برابر میانگین بارش کشور مى‏ رسد. مجموع حجم آبهاى سطحى و زیرزمینى استان بالغ بر 4/2 میلیار مترمکعب مى‏ باشد که از این مقدار 52% آن را آبهاى ...  بیشتر

بررسی چگونگی سیل در شرق استان گلستان

اسماعیل شاهکویی

دوره 11، شماره 42 ، مرداد 1381، ، صفحه 27-33

چکیده
  سیل به معنی طغیان ناگهانی آب ناشی از بر هم خوردن شرایط هیدروکلیمایی، هیدرولوژی، وقوع بارانهای خیلی شدید، خرابی آب بندها و سدها در نواحی مختلف سطح زمین می­باشد. شواهد نشان می ­دهد که خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب بیش از سایر سوانح طبیعی است. امروزه تخمین حداکثر سیلاب و پیش­ بینی آن قبل از وقوع، یکی از مسائل مهم و مورد بحث در هیدرولوژی ...  بیشتر

بررسی نقش درجه حرارت بهینه و مطلق در عملکرد سویا (جله گرگان)

اسماعیل شاهکویی

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1381، ، صفحه 35-40

چکیده
  واضح است که تعیین نوع محصول هر ناحیه و برنامه­ ریزی کشاورزی مناطق به اقلیم بستگی دارد. یکی از ویژگی های شاخص اقلیمی تغییرات دمایی است. تأثیر مستقیم عامل حرارت بر توزیع و پراکنش گیاهان در کره زمین امری مسلم است. حساسیت گیاهان نسبت به درجه حرارت بالا و پایین و بهینه و تاثیر آن در افزایش و کاهش سرعت رشد رویشی و زایشی گیاهان از جمله واقعیات ...  بیشتر

نگاهی به سیمای طبیعی استان گلستان

اسماعیل شاهکویی

دوره 10، شماره 37 ، اردیبهشت 1380، ، صفحه 24-30

چکیده
  علم جغرافیا از جمله علومی است که مورد علاقه و توجه تمامی آحاد و ابناء بشر می­باشد، علاقه­مندان به جغرافیا، کسانی هستند که می­خواهند سر از عزلت در آورده و به محیط پیرامون خویش نظر کنند. می­خواهند زندگی خود را بشناسند و با طبیعت آن محیط و با مردمی که در آن زندگی می­کنند رابطه­ای انسانی و سازنده داشته باشند. اگر آفتاب تابان در ...  بیشتر

بررسی تبخیر و ارزیابی میزان آن در شرق دریای خزر (جلگه گرگان)

اسماعیل شاهکویی

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1378، ، صفحه 56-61

چکیده
  در این بررسی از اطلاعات 21 ساله تعداد 10 ایستگاه هواشناسی جلگه گرگان که پایه مشترک آماری آنها در طول سال­ های 1343 تا 1364 ﻫ.ش در دسترس بود، روند تبخیر و تعرق بالقوه بر طبق فرمول­ های مختلف از طریق برنامه کامپیوتری محاسبه گردیده است. همچنین بعد از مقاسیه تبخیر و تعرق پتانسیل با میزان تبخیر از طشت، به محاسبه معادلات آن پرداخته و برای تمام ...  بیشتر

طبقه بندی اقلیمی شرق دریای خزر دشت گرگان

اسماعیل شاهکویی

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1378، ، صفحه 58-64

چکیده
  در این پژوهش نخست سعی شده است براساس آمارهای موجود برای ایستگاه­ های مورد مطالعه پایه مشترک آماری تشکیل شود. سپس با استفاده از میانگین 21 ساله داده ­های هواشناسی (1364- 1343 ه.ش) و از طریق ضرایب و فرمول­ های مختلف طبقه­ بندی اقلیمی، اقلیم دشت گرگان طبقه­ بندی گردد.  بیشتر