دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نقش گردشگرى در اشتغال زایى

احمد تقدیسی؛ حسینعلی کاظمی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 20-23

چکیده
  گردشگرى صنعتى است که در حال حاضر سهم بزرگى از فعالیت‏ هاى اقتصادى جهان را به خود اختصاص مى‏ دهد. این صنعت، علاوه بر درآمدزایى، صنعتى است اشتغال ‏زا که در سال 2010، چهل و سه درصد از اشتغال جهان و تا ده سال آینده حدود 220 میلیون فرصت شغلى براى کشورهاى مختلف جهان فراهم خواهد ساخت.  بیشتر

مکان یابى نوشهرها در ایران با تأکید بر بهارستان

سید اسکندر صیدائی؛ حسینعلی کاظمی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 83-85

چکیده
  تجربه شهرهاى جدید درایران داراى سابقه طولانى است. شهرهایى همچون آبادان، شوشترنو، زاهدان، نوشهر و انواع شهرهاى صنعتى ازاین جمله ‏اند. راهبرد شهرهاى جدید در پى تصویب هیئت وزیران درسال 1365 آغاز گردید و مسئولیت ایجاد و احداث این شهرها به شرکت هاى عمران محول گردید. اما سیاست مکانیابى شهرهاى جدید در کشور ما از شرایط مطلوبى برخوردار نیست ...  بیشتر

ارزیابى کارکرد شهرهاى جدیدایران

حسین صرامی؛ حسینعلی کاظمی

دوره 15، شماره 60 ، بهمن 1385، ، صفحه 36-39

چکیده
  شهرهاى جدید به عنوان سکونتگاه هاى جدید الاحداث و فاقد هسته اولیه که براساس برنامه و ساختارى از پیش اندیشیده ایجاد شده‏ اند داراى سابقه چند هزارساله مى ‏باشند (نریمانى: 1377، ص 12). در ایران به خاطر تحولات ناشى از نفوذ سرمایه ‏دارى، شبکه و نظام شهرنشینى از حالت تعادل خارج شده و پدیده‏ هایى همچون تمرکز متروپل ‏هاى منطقه‏ اى، انباشتگى، ...  بیشتر

ارزیابى کارکرد شهرهاى جدید منطقه اصفهان با تأکید بر بهارستان

حمید رضا وارثی؛ حسینعلی کاظمی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، ، صفحه 9-14

چکیده
  شهرهاى جدید به عنوان سکونتگاههاى جدیدالاحداث و فاقد هسته اولیه قبلى مى‏باشد که براساس برنامه و ساختار از پیش اندیشیده شده، ایجاد گردیده و داراى سابقه چندهزارساله در جهان مى‏باشند. در واقع مى‏توان ادعا کرد که بحث شهرهاى جدید سابقه در تاریخ شهرنشینى دارد ولى طرح ایجاد شهرهاى جدید به شکل کلاسیک و گسترده آن را باید در اوایل قرن بیستم ...  بیشتر