دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
روش هاى ریاضى ارزیابى گالى

محمد حسین رامشت؛ لیلا گرجی؛ مژگان انتظاری

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 16-19

چکیده
  بیش از نیم قرن است که فن‏آورى پیش‏ بینى و مدل ‏سازى فرسایش خاک به عنوان ابزار ارزشمندى در طراحى حفاظتى، طرح‏ هاى مهندسى و توسعه تحقیقات به کار برده مى ‏شود. این فن‏آورى در بردارنده معادلات ریاضى است که تخمین‏ هایى از متغیرهاى وابسته فرسایش (تلفات خاک، تولید و نشست رسوب) را به صورت تابعى از متغیرهاى مستقل (چهار فاکتور اصلى، ...  بیشتر

اصول سیستم هاى تصویربردارى رادارى

عبدالله سیف؛ مژگان انتظاری

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، ، صفحه 35-42

چکیده
   از دیر باز روش‏هاى مختلفى براى جمع آورى داده ‏ها وجود داشته است. انجام مشاهدات نجومى نقشه بردارى زمینى، هیدروگرافى، فتوگرامترى و سنجش از دور، روش‏هاى عمده جمع آورى اطلاعات مکان مند مى‏ باشند. سنجش از دور رادارى مبحثى جالب و خاص است که جنبه‏ه اى متفاوتى از سنجش از دور را نمایان مى‏ سازد.  سنجنده های رادارى که سنجنده ‏هاى ...  بیشتر