دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نقش اطلاعات ماهواره ‏هاى سنجش از دور در مدیریت استراتژیک

محمدحسن نامی

دوره 17، شماره 65 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 20-22

چکیده
  از مهم‏ترین اختراعات بشر در قرن بیستم ماهواره مى‏ باشد که ثمره سال ها تلاش و نقطه اوج پیشرفت فنى بشر است. با توسعه و پیشرفت ماهواره‏ هاى مستقر در مدار زمین، امکان تصویربردارى از ارتفاع بالا و مستقل از مرزهاى سیاسى به وجود آمد. توسعه سیستم‏ هاى الکترونیکى تهیه تصاویر و سایر تکنیک ‏هاى تصویر بردارى از قبیل رادار و تصاویر مادون ...  بیشتر

مدیریت بحران زمین‏ لرزه، اولویت محیط ‏هاى شهرى

محمدحسن نامی؛ رضا آقا طاهر

دوره 16، شماره 64 ، بهمن 1386، ، صفحه 11-18

چکیده
  مدیریت، هنر تصمیم ‏گیرى مى ‏باشد. در محیط ‏هاى شهرى که مجموعه ‏اى پیچیده از طیف گسترده ‏اى از اجزا و تعامل‏ ها مى ‏باشند، مدیران مى‏ بایست هنر تصمیم ‏گیرى خود را در سطحى بالا به معرض نمایش بگذارند. اهمیت این امر زمانى تشدید مى ‏شود که بدانیم محیط ‏هاى شهرى آسیب‏ پذیرترین محیط ‏ها درمعرض بحران‏ ها بالاخص مخاطرات ...  بیشتر