دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پیامدهاى زیستى تغییرات اقلیم

علی براتیان

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، ، صفحه 26-28

چکیده
  در طى تاریخ و طى قرون متمادى انسان و دیگر موجودات زنده با اقلیم و شرایط زیست محیط اطراف خود سازگار شده ‏اند. با این همه برآوردهاى موجود نشان مى‏ دهد که پیامدهاى تغییر اقلیم و اثرات آن در محیط زیست شایان توجه است. مواد آلوده کننده جو، بارانهاى اسیدى و... زیستگاه هاى کره زمین را تحت تأثیر قرار مى ‏دهد و بعضى مواقع تا انقراض گونه ‏هاى ...  بیشتر

جایگاه علم اقلیم ‏شناسى دربرنامه ‏ریزى شهرى

محسن مددی؛ علی براتیان

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، ، صفحه 46-53

چکیده
  چشم‏ انداز شهرى بوجودآورنده اقلیم محلى معینى است که آن را از چشم انداز روستایى پیرامون متمایز مى‏ کند. مؤید این مطلب وجود جزیره حرارتى و نیز مطالعاتى است که نشان مى‏ دهد دماى شهر و روستا در طى شب هاى آرام و صاف بیش از 12 درجه سانتیگراد با هم اختلاف دارند. کاربری هاى اراضى مختلف درشهر، موزاییک هایى از مناطق گرم و سرد را بوجود مى‏ ...  بیشتر

مکانیسم بارورى ابرها

علی براتیان

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، ، صفحه 15-18

چکیده
  بشر از دیرباز و پیش از آنکه به فکر تولید باران باشد، درصدد جلوگیرى از رگبارهاى سیلابى و طوفان بوده و آرزو داشته که روزى اختیار وضع هوا و وقوع پدیده هاى جوى را در دست داشته باشد. در سالهاى اخیر، مجددا مباحث زیادى درباره باران مصنوعى مطرح شده است. چنین تصور می رود یا حتى وعده داده می شود که می توان به دلخواه و صرف نظر از مکان و زمان، باران ...  بیشتر

بررسی سینوپتیکی خشکسالی در استان همدان

علی براتیان

دوره 11، شماره 44 ، بهمن 1381، ، صفحه 19-24

چکیده
  امروزه با توجه به مشکلات بسیاری که خشکسالی ایجاد نموده است نیاز به انجام مطالعات پیش­ بینی و مقابله با آن حیاتی به نظر می­ رسد. بررسی دقیق این پدیده نیاز به مطالعات جامع و تخصصی دارد که همه عوامل مؤثر در ایجاد آن را دربرگیرد. در این مقاله به نقش عوامل سینوپتیکی که دوره­ های خشک و تر را در استان همدان ایجاد نموده­ اند پرداخته می­ ...  بیشتر

ارزیابی تبخیر و تعرق در استان همدان

علی براتیان؛ زهره مریانجی

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1380، ، صفحه 61-64

چکیده
  فرآیند تبدیل آب به بخار را تبخیر گویند که در آن مولکول­ های آب با گرفتن 600 کالری حرارت سطح آب را ترک می­ کنند این فرآیند می­ تواند از سطح آب­ های آزاد یا از سطح خاک و یا بوسیله گیاهان انجام شود. مقدار آبی که وسیله گیاهان به جو داده می­شود، تعرق می­ نامند. مقدار تبخیر از سطوح خاک و گیاه را نمی­ توان از یکدیگر تفکیک کرد به همین ...  بیشتر