دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مقایسه دقت سرشکنى بلوک هاى فتوگرامترى در حالت استفاده از داده‏ هاى GPS با روش هاى مدل مستقل و باندل اجسمنت

اصغر میلان لک؛ مجید همراه؛ غلامعلی مجد آبادی

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، ، صفحه 10-17

چکیده
  جمع آورى نقاط کنترل زمینى براى سرشکنى بلوک هاى فتوگرامترى از قسمتهاى پرهزینه و زمان بر تهیه نقشه به روش فتوگرامترى مى ‏باشد و فتوگرامتریستها همواره به دنبال راهى بوده ‏اند که تا حد ممکن از تعداد نقاط کنترل زمینى بکاهند. امروزه استفاده از داده‏ هاى (1)GPS در فعالیت هاى نقشه بردارى به طور وسیعى مورد توجه قرار گرفته است از بدست آوردن ...  بیشتر

بررسى و ارزیابى مدل ریاضى Rational Function و DLT ترمیم یافته جهت تصحیح هندسى زوج تصاویر ماهواره ‏اى

محمد جواد ولدان زوج؛ اصغر میلان لک؛ مهدی غلامعلی مجد آبادی

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، ، صفحه 9-12

چکیده
  پویا بودن تصاویر ماهواره‏ اى با آرایش خطى باعث شده است تا براى تصحیح هندسى این تصاویر با دقت بالا از الگوریتم‏ هایى با پیچیدگى بالا که نیاز به اطلاعاتى از مدار ماهواره دارند، استفاده شود. از طرفى در تصاویر ماهواره‏ اى جدید فروشندگان این تصاویر علاقه ‏اى به ارسال این اطلاعات ندارند. به همین خاطر براى تصحیح هندسى این تصاویر به ...  بیشتر