دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سیر تحولات کالبدى مشهد

حسین حاتمی نژاد

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، ، صفحه 26-33

چکیده
  با مرورى بر تاریخچه شهر مشهد ملاحظه مى‏شود که این شهر متوالیا مورد حمله و هجوم قرار مى‏ گرفته است، به همین دلیل ساخت استحکامات، برج وبارو براى حفاظتش در مقابل حملات دشمنان امرى ضرورى بود. اکثر جغرافى نویسان، سیاحان و مأموران سیاسى- نظامى دول بیگانه مشهد را فقط از نظر شکل و سیماى عمومى‏ اش توصیف کرده و حداکثر ویژگی هاى دفاعى آن ...  بیشتر

نگاهى گذرا به اقتصاد شهر مشهد

حسین حاتمی نژاد

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، ، صفحه 29-33

چکیده
  شهر مشهد از قدیم‏ الایام داراى اقتصادى متأثر از شرایط طبیعى منطقه (وجود خاک زراعى مناسب، معادن مختلف و غیره) و همچنین ناشى از اوضاع عمومى اقتصاد سیاسى کشور بوده است. «درقرن سوم هجرى به قول یعقوبى نوغان(هسته اولیه شهرمشهد) شهربزرگى بود که به تهیه و ساختن ظرفهاى سنگى شهرت داشت. وى نوغان را محل فروش فیروزه و سنگ مرمر سبز ذکر مى ‏کند ...  بیشتر

نگاهی به شاخص های جمعیتی ایران در آغاز قرن 21 میلادی

حسین حاتمی نژاد

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1382، ، صفحه 45-46

چکیده
  تحلیل­ های جغرافیای جمعیت راجع به روابط و مناسبات متقابل میان گروه­های انسانی و گستره­ های جغرافیایی عمدتاً مبتنی بر داده ­های آماری است. وجود چنین تحلیل­ هایی پیش زمینه هر گونه برنامه­ ریزی آمایش سرزمین و سازماندهی فضای زندگی خواهد بود. بی­ گمان به دلیل تحولات اجتماعی- اقتصادی و به ویژه تغییرات حاصل در نظام­های سیاسی ...  بیشتر

کاربرد جغرافیا در عمران فیزیکی روستاها

حسین حاتمی نژاد

دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1373، ، صفحه 56-64

چکیده
  بی­ تردید جغرافیای کاربردی به مثابه دانشی پویا در کلیه برنامه ­ریزی های توسعه و آمایش سرزمین، نقش عمده و بسزایی را ایفا می­ کند. تحولات فکری جغرافیدانان معاصر در زمینه نقش جغرافیا و کاربرد آن در عمران نواحی مختلف جای نگرانی برای کارشناسان امور مختلف را باقی نمی­ گذارد. زیرا پدیده ­های مختلف طبیعی و انسانی سطح زمین در نظر جغرافیدانان، ...  بیشتر