دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تأثیر تغییر زاویه میل زمین بر روى آب و هوا

ایرج مغفوری مقدم؛ محمود جلالی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، ، صفحه 23-26

چکیده
  مانند دیگر پدیده ‏هاى طبیعى جهان زاویه میل محور زمین نیز دچار تغییر و دگرگونى مى‏ باشد. این تغییرات را مى‏ توان به دو بخش تقسیم کرد. اول تغییرات چرخه‏ اى منظم زاویه میل زمین که قسمتى از تغییرات میلانکویچى است و در هر 41 هزارسال مقدار آن مثبت و منفى 5/3 مى‏ باشد. دوم تغییرات بلند مدت زمین ‏شناسى زاویه میل زمین که به نظر مى ‏رسد ...  بیشتر

تاثیر عوامل کیهانی در انقراض موجودات زنده

ایرج مغفوری مقدم؛ محمود جلالی

دوره 11، شماره 44 ، بهمن 1381، ، صفحه 76-80

چکیده
  یکی از پدیده­ های مهم در تکامل جانداران، انقراض (Extinction) می ­باشد. انقراض یک گونه، زمانی اتفاق می­ افتد که موجودات قادر به سازش در مقابل تغییرات ناگهانی محیط نمی­ باشد. زمین سیاره­ای بسیار پویا می­ باشد و در مقابل بسیاری از تغییرات خارجی مقاومت نموده و منجر به ثبات شرایط زیستی می­ شود. ولی در برخی از زمان ها تغییرات محیطی بسیار ...  بیشتر

تأثیر رشد و توسعه شهری در تغییرات اقلیمی

محمود جلالی؛ اسماعیل نصیری

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1379، ، صفحه 49-50

چکیده
  یکی از اساسی ­ترین عوامل در ساختار زمین، اقلیم است و بدون شک طبیعت، انسان و کلیه مظاهر حیات در سطوح گسترده­ ای متأثر از شرایط اقلیمی می­ باشد. دانشمندان اقلیم ­شناسی به این نتیجه رسیده ­اند که اقلیم در تمام ابعاد زمانی قابل تغییر است. تغییرات اقلیمی حاصل کنش متقابل عوامل پیچیده و کمتر شناخته شده­ ای است. برخی از این فاکتورها ...  بیشتر