دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل مجازی فرم و فرایند در نقشه های توپوگرافی 1:50000

م.ح. رامشت؛ - نوجوان؛ - انتشاری

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1382، ، صفحه 12-21

چکیده
  در مطالعات جغرافیایی یکی از دغدغه­های اصلی ژئومورفولوژیست­ها دستیابی به تحلیل­هایی است که در چارچوب فرم اراضی و فرایندهای ژئومورفیک تبیین پذیر باشد. این مسئله بدون برسی­های میدانی و مشاهدات مستقیم بویژه در مورد پدیده­های کوچک مقیاس امکان پذیر نبوده و کارهای دورکاوی تصویری اگرچه تا حدودی می­تواند در حل مشکل کمک نماید ولی ...  بیشتر

سفره های پاراگلیشیال و نقش آن در کیفیت منابع آبهای تحت الارض مناطق خشک (نمونه شیرکوه یزد)

م.ح. رامشت؛ محمدرضا نوجوان

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1381، ، صفحه 13-16

چکیده
  در مناطق خشک و نیمه خشک به غیر از کمبود کلی آب، موضوع کیفیت منابع آبی نیز از جمله مسائل مهم به شمار می ­آید. با این که استفاده از ذخیره کننده های آب های سطحی مانند آب انبارها و غیره در گذشته به عنوان یک استراتژی کلی معمول بوده است ولی نبود جریان های دائمی آب در این مناطق سبب می­ شود که تأمین این ماده حیاتی به سفره ­های زیرزمینی متکی ...  بیشتر

اصول زیباسازی در نقشه نگاری (کارتوگرافی)

م.ح. رامشت

دوره 2، شماره 6 ، بهمن 1371، ، صفحه 31-35

چکیده
  بدون تردید انسان و زیبایی پرستی و کمال جویی همواره قرین یکدیگر بوده اند و اگر تردیدی در این اصل نداشته باشیم، باید گفت که نقشه نگاری که بیشتر یک هنر است تا علم با مبحث زیبایی شناسی ارتباط نزدیکتری برقرار می کند. وظیفه یک نقشه تنها نمود اطلاعات خاص بر روی یک صفحه نیست، بلکه چون اطلاعات نه بصورت واقعی بلکه به صورت نموداری و یا یک سری خطوطی ...  بیشتر