دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیلی پیرامون مدیریت چرای دام ها و آبخیزداری در قلمرو نمیه کوچ نشینان اسالم تالش

نصرالله مولائی هشجین

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1382، ، صفحه 32-40

چکیده
  نظام دامداری کوچ نشینان ایران یکی از کهن­ ترین و مهم­ترین شیوه­ های پرورش دام کشور بوده است از ویژگی­ های اساسی این نظام اتکای اصلی آن به مراتع طبیعی است به طوری که دام به صورت طبیعی و در قلمرو ایل و با استفاده از مراتع ییلاقی، میان بند و قشلاقی تغذیه می­ شود. تغییر در اکوسیستم مرتعی در نتیجه چرای انواع دام امری اجتناب ناپذیر ...  بیشتر

اهمیت و جایگاه مسافرت های عملی در آموزش جغرافیا (مطالعه موردی: گروه جغرافیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)

نصرالله مولائی هشجین

دوره 11، شماره 43 ، آبان 1381، ، صفحه 29-33

چکیده
  جغرافیا در مفهوم علمی و امروزین خود علم مکان و فضا است و موضوع آن پدیده­ های طبیعی و انسانی است که جهان و مکان های متنوع آن را به وجود می­ آورد. بر این اساس جغرافیا از یک سو به توصیف، بررسی و تجزیه و تحلیل پدیده ­های مخلتف محیط طبیعی در عرصه ­های گوناگون آب، خاک، اقلیم، محیط زیست بشر به عنوان بستر جغرافیایی و نیز نحوه پراکندگی سازمان ...  بیشتر